Monnikenwerk


De stichting van de Egmondse abdij omstreeks 950 viel samen met de eerste pogingen van de bewoners van Noord-Holland om zich krachtig te verweren tegen ongewenste watervloeden. In het proces van de waterkering hebben de monniken een grote rol gespeeld. In deze studie, die in kort bestek vele eeuwen omvat van strijd tegen het water, wordt ingegaan op de samenhang tussen een aantal factoren die tegelijkertijd aanwezig waren. Stormvloeden en kustafslag, het ontstaan van jonge duinen en een dalende bodem door veenontginning. Het waren ingrijpende processen die in korte tijd het landschap veranderden. Daarbij was ook al sprake van een stijgende zeespiegel. Enerzijds aan de hand van oude kaarten en bodemkaarten, en anderzijds aan de hand van een aantal wonderverhalen, opgetekend over leven en werken van Sint-Adelbert, patroon van de Egmondse abdij, is getracht het landschap van destijds en de ontwikkelingen daarvan in de eeuwen daarna te reconstrueren.

De ontwikkeling van het landschap van Noord-Holland

De ontwikkeling van het landschap rond Egmond