Monnikenpad

Het Monnikenpad voert u door de historische plekken rond de Egmonden en door een landschap waar 1000 jaar geleden de zee nog regelmatig binnenkwam. U komt langs oude vaarten en dijkjes, aangelegd door de monniken van de abdij van Egmond om hun grondgebied droog te houden.

Al wandelend leest u de geschiedenis van een voormalig zeegat dat eerst verzand is, vervolgens is aangeslibt, uitgegroeid tot moeras en verdronken in het Egmonder- en Bergermeer. Vanaf de tiende eeuw stoven vanuit het westen de jonge duinen op vanuit de zee en 'wandelden' over de oude lage duinlandschappen.

De cultuurhistorie wordt nog verder verrijkt met schulpwegen, duinakkertjes, duinrellen, blekerijen, landgoederen uit de Gouden eeuw en niet te vergeten de wonderverhalen die aan Sint-Adelbert worden toegeschreven. Deze rijke combinatie van landschap en cultuurhistorie vormt de brede basis van het Monnikenpad dat bestaat uit drie delen: het Binderpad, het Hoeverpad en het Derperpad

Het Monnikenpad is een onderdeel van een groot project en bedoeld om de historie van de abdij en de heilige Adelbert zichtbaar te maken. Er werd bewegwijzering ontworpen, een brug gebouwd over de Egmonder-Binnenvaart en een kunstwerk geplaatst van Jack Breed.

Neem een kijkje in de wandelgids ⬇︎